Projektpartners

Innovativ Parkering är ett samarbete mellan näringsliv, universitet och myndigheter.

Partners

Partners i projektet är Bonava, Riksbyggen, Trafikutredningsbyrån, KTH, Stockholms stad, Haninge kommun, WSP, ShowPark och Uppsala Parkering AB.

Uppdragsledning

Projektet leds av Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån AB. Trafikutredningsbyrån har stor erfarenhet av fastighetspecifika parkeringsutredningar och erfarenhet av Trafikverkets största FoU-projekt inom parkering och stadsbyggnad.

Finansiering

Projektet finansieras av Vinnova inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Trafikverket, Landstinget Stockholms Län (Tillväxt, Miljö och Regionplanering), Bonava, Riksbyggen, Stockholms stad, ShowPark, Uppsala Parkering AB och övriga partners är eller har varit medfinansiärer i projektets olika faser.