Tidplan

Under 2013 görs pilotdemonstrationer av två dellösningar:

  1. en lastcykelpool etableras i en Riksbyggen borättsförening i södra Stockholm.
  2. en pilot genomförs med automatisk övervakning och realtidsinformation om beläggning på lastplatser i Stockholms Stad i syfte att underlätta näringslivets transporter i täta stadsdelar.

  3. Hösten 2014 ska projektering vara klar för minst ett demonstrationshus. Då kommer vi även att ha valt vilka mobilitetstjänster som kommer ingå i demonstrationshuset/ husen samt utarbetat robusta avtal mellan kommun och byggherre som säkerställer lösningarna över tid. Uppföljning och utvärdering av boendes resmönster och nöjdhet mm planeras ingå i en ny fas i projektet efter 2014.