3B. Detaljplanering och projektering av nya lösningar

Detta arbetspaket tar om hand resultaten från övriga arbetspaketen samt integrerar och tillämpar dem inom detaljplanering och projektering av nya lösningar för en eller ett par specifika fastighetsobjekt inom Stockholms stad med en storlek på vardera ca 50-150 lägenheter. Mer information om resultatet av detta arbetspaket finns att läsa under fliken Demonstrationshus.

Bemanning

Huvudansvariga för arbetspaketet är WSP, NCC och Riksbyggen.

Paket - Små bilar

Två små bilar på ytan av en stor bil.