Hur kommunicera hållbart resande till bostadsköpare?

På detta frukostmöte berättade Martin Higgit, JMP Consultants om Personal Travel Planning (PTP). PTP är ett sätt för att möta kunder att prata om mobilitet och resvanor, som används av både väghållare och byggherrar i Storbritannien. PTP är en etablerad del av transportpolitiken i Storbritannien för att lösa trafikproblem när städer växer. En fråga som lyftes på seminariet var om bostadsköpare är en lämplig målgrupp för PTP i Stockholm. Martin är en av Storbritanniens mest erfarna projektledare inom området.

Seminariet inleddes med att Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån och Jonas Åkerman, KTH hälsade välkomna. Pelle och Jonas berättade om nyttan med flexibla parkeringstal och gav svar på några vanliga frågor om bilpooler och anledningar att arbeta med platsspecifika parkerings- och mobilitetsutredningar för nya bostadshus.

pelle_och_jonas

Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån och Jonas Åkerman, KTH ger svar på vanliga frågor om flexibla parkeringstal och resandeeffekter av bilpooler.

Martin_Higgitt

Martin Higgitt, JMP berättade om goda resultat av kommunikationsaktiviteter för hållbart resande riktade till boende i en ny stadsdel i York, Storbritannien.

Presentation av Martin Higgitt

Mötesprogram


Seminariet ägde rum 2015-09-23 på Piperska Muren i Stockholm. Mötet lockade ett femtiotal åhörare.Innovativa parkeringslösningar och fordonspooler - dags att ändra synsätt?

Presentationer från öppet seminarium

Seminariet "Innovativa parkeringslösningar och fordonspooler - dags att ändra synsätt?" genomfördes i Tekniska Nämndhuset i Stockholm den 6 september 2013. Evangemanget lockade en fullsatt hörsal. Det är vi mycket glada för. Tack till alla som deltog. Presentationer från dagen finns att ladda ner nedan.

Seminariet behandlade bl.a. flexibla parkeringstal liksom NCC och Riksbyggens behov av nya sätt att hantera parkering för att öka bostadsbyggandet i Stockholm. Dessutom lyssnade vi på exempel på nya sätt att hantera parkering och det senaste om bilpooler från Umeå, Oslo och Göteborg.

Inledning av Jonas Åkerman, KTH och Pelle Envall, TUB

Varför är det intressant med nya parkeringslösningar? Joanna Berg, Riksbyggen och Göran Eriksson, NCC

Erfarenheter av bilpooler i Oslo. Arne Lindelien, Bilkollektivet SA

Grönt Parkeringsköp i Umeå. Elin Pietroni, Umeå kommun

Boendeparkering vid nybyggnad. Hans Magnusson, Göteborgs stad

Flexibel parkering, vad är det? Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån AB