Konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster

Så ser invånare, byggherrar, myndigheter och forskare på att parkeringsnormer ersätts med mobilitet för hållbart resande.

KTH och Trafikutredningsbyrån bjuder in till nationell konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster.De senaste åren har en ny process för hantering av parkering i bostadsbyggande införts i flera kommuner. Flexibla parkeringstal ses som ett sätt att hålla nere byggkostnader för nya bostäder, öka social hållbarhet och fixa klimatsmarta transporter. Är det en enkel resa?

Vi har bjudit in några av de allra mest spännande europeiska projekten inom området. Från relevanta stadsbyggnadsprojekt i Sverige kommer vetenskapliga utvärderingar att presenteras.

Konferensprogram

Måndag 11 september 2017

11.30-12.15 Lunch.

12.20 Välkomstpresentation av KTH och Trafikutredningsbyrån

12.30-13.30 Europeiska projekt och perspektiv:

Parking management in sustainable mobility projects. Examples from Belgium, Poland and Sweden. Robert Pressl, FGM, Austria.

Mobility Points in residential buildings, how innovative mobility solutions can favor from parking regulations in Vienna e.g. as implemented in the 23rd district, in Perfektastraße. Stefan Melzer, MO.Point, Austria.

13.30-14.30 ”Konverstationer”*.

B1. The current use of the mobility app Whim in specific residential areas in Helsinki. Sampo Hietanen, Maas Global, Helsinki.

B2. GoMate - Diversifierad elfordonspool för bil, cykel och lådcykel i förtätningsområden. Åsa Aretun, forskningschef VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

B3. Learnings from Swedens earliest examples of a residential area, Fullriggaren, with improved mobility, in combination with low parking requirements. Daniel Svanfelt or Emily Evenäs, City of Malmö, Sverige.

S1. Utmaningar från Riksbyggens synvinkel - för kvarteret Haningeterassen under byggnation med mobilitetstjänster i utbyte mot flexibla p-tal. Riksbyggen.

S2. Parking Benefit Districts, beforehand evaluation and plan for a pilot project. City of Stockholm and Fredrik Johansson, KTH

S3. Kommunala / privata bilpooler i Stockholmsregionen t ex i Haninge eller Täby

S4. Planning for comprehensive solutions to bicycle spaces, and bicycle mobility services. From the block of flats On Track, Älvsjö Stockholm, under construction. Bonava and WSP

* Varje deltagare kan delta, lyssna och ställa frågor i två konverstationer, d v s i den första sessionen 13.30-14 samt i den andra 14-14.30. Man väljer alltså sammanlagt två av ovanstående konverstationer. B1-B3 = Stora konverstationer 15 biljetter per session. S1-S4 = Små konverstationer 8 biljetter per session.

14.45-15.45 Bilparkeringens villkor, och människors upplevelser av resa med bil och parkera den

What are the travel habits and needs of those who park in the garage in Linköping, Sweden Malin Henriksson, VTI, Swedish National Road and Transport Research Institute

Historisk och institutionell utveckling kan förklara hur parkering upplevs och regleras idag. Anders Gullberg, KTH. In Swedish, with summary and a few questions in English.

15.45-16.00 Kaffe med bulle och frukt

16.00-17.00 Hur och varför ändrar de som flyttar in i nya områden, med lägre p-tal och nya mobilitetstjänster, eventuellt sina resvanor?

Inverkan av sänkta parkeringstal i ett centrumnära bostadsområde i Göteborg. Förändringar i bilinnehav, resmönster och användning av parkering. Hans Antonson, docent i kulturgeografi, Lunds universitet. In Swedish, with summary (slides) and a few questions in English.

En invånare som lever ett vardagsliv med hållbar mobilitet berättar. Västra Hamnen i Malmö.

17.00 Konferensens värdar avslutar, med observationer kring fortsatt intressanta frågor.

17.15-18.15 Mingel med dryck och tilltugg.

Tisdag 12 september, Fristående workshops

Fördjupningar inom några teman, bland annat om bostäder och parkering som marknad och bilpooler.

WS 1: Bostäder och marknad för parkering. Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Värd: Trafikutredningsbyrån. Länk till Workshop A

WS 2: Skapar bilpooler attraktiva städer? Det gör myndigheter och näringsliv för att ge invånare ökad tillgång till renare och delade fordon vid bostaden. Värd: Trafikutredningsbyrån. Länk till Workshop B

WS 3: "How to evaluate and learn from the urban development and housing construction projects in focus of the conference? Evaluations of mobility services, access and use of parking, and travel patterns.Host: KTH. The WS start with a panel conversation and ends with discussion between all participants.

Observera att vissa av de fristående workshoparna har begränsat antal deltagare för att möjliggöra dialog mellan deltagare.

Tider

11 september Start kl. 12.30 Slut 17.00, därefter mingel.

12 september Start kl 9.00 Slut 12.00

Plats

Nalen, Regeringsgatan 74 den 11 september. KTH, Drottning Kristinas Väg den 12 september.

Anmälan

Länk till anmälan.

Kostnad

950 kr inkl. lunch och mingel med dryck och tilltugg.


Konferensen ordnas inom projektet Innovativ Parkering. Inom Innovativ Parkering samverkar KTH, Trafikutredningsbyrån, Riksbyggen, Bonava, Stockholms stad, Haninge kommun, Uppsala Parkering AB och WSP. Innovativ Parkering medfinansieras av Vinnova.

Kontakt vid frågor: Greger Henriksson, KTH. Tel. 08 790 83 19. Epost: fornamn.efternamn@abe.kth.se

Med stöd från:

Fastighetsägarna

Välkommen!